Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de maatregelen verder aan. Alle openbare liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Maatregelen

Met onmiddellijke ingang gelden de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. De gelovigen moeten voldoende afstand van elkaar houden.
  • De bisdommen raden het af om andere samenkomsten te houden. Zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart.

Dit betekent dus ook dat jongerenactiviteiten tot 31 maart niet door kunnen gaan.

Gebed

Je kunt op zondag thuis de Eucharistie op televisie volgen. De KRO-NCRV zendt vanaf 10:00 uur op NPO 2 de mis uit. Daarnaast zendt radio Mario iedere dag twee keer de Eucharistieviering uit. ’s Ochtends om 09:00 uur en ’s avonds om 19:00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

 

 

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

 

 

 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

 

 

 

 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

 

 

 

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

 

 

Lees meer op: www.rkkerk.nl