Het bisdom organiseerde dit jaar een jongerenreis naar Israël. Danique doet verslag van haar ervaringen.

Mijn oog viel direct op de titel van de reis: ‘The Voice of the Holy Land’. Een acht daagse bedevaart met jongeren in een land dat een mengsel van culturen en tradities kent, waar Jezus geboren is en Mohammed de Islamitische profeet ten hemel steeg. ‘The Voice of the Holy Land’ was het een oproep van boven?

Het was indrukwekkend en vooral een onvergetelijk mooie reis! Tijdens de reis heb ik Gods liefde voor ons gevoeld, hij wil met ons spreken en zo mooi als hij dat kan doen.

 

Het bisdom organiseerde een jongerenreis naar Israël

 

Op de derde dag van onze reis heb ik in de openlucht mogen misdienen op de Berg van de Zaligsprekingen van Jezus, hier heeft hij acht Zaligsprekingen genoemd waaronder: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matt.5:7). Tijdens de Wereldjongerendagen van 2016 waar ik ook ben geweest, stond deze spreuk centraal.

 

Op de berg van de Zaligsprekingen staat nu een kerk

Berg van de Zaligsprekingen

 

Barmhartig zijn is heel belangrijk voor mij. God is barmhartig, zijn Geest werkt ook in de mens en zij die leven in oprechte liefde, zich ontfermen over de ander en medelijden tonen zullen dit ook ondervinden. In Efeziërs 2:10 staat ook: ‘Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.’ Zijn weg wil ik volgen, ik geloof!

 

Dit was zo speciaal dat ik nu bij het lezen uit de Bijbel een ander gevoel krijg.

 

Op de plek waar wij de mis hebben gevierd hadden wij prachtig uitzicht op het meer van Galilea, het gaf rust mee. Daarna hebben wij een boottocht gemaakt op het meer van Galilea, hier hebben wij het evangelie volgens Matteüs (17: 17-24) gelezen, een kort moment van stilte gehad en het Onze Vader gebeden…dit was zo speciaal dat ik nu bij het lezen uit de Bijbel een ander gevoel krijg.

 

Uitzicht op het meer van Galilea

Meer van Galilea

 

Bethlehem: hier is Jezus de koning van de Joden geboren en in een voederbak gelegd. Niet ver daarvandaan waren de herders die de ster hebben gevolgd. Eenmaal in Bethlehem aangekomen werd ik verrast door de omgeving: mijn verwachting was dat het een klein dorpje in de woestijn zou zijn met wat ezels en kleine huizen i.p.v. grote appartementencomplexen, vuilnisbelten naast de deur en file in de stad.

 

Hier was het veld waar de herders lagen

Het Herdersveld

 

Op de herdersvelden hebben wij de eucharistie en zijn geboorte gevierd met kerstliederen op een zomerse dag. In de preek stonden wij stil bij de betekenis van zijn komst. Kerstmis zal dit jaar voor mij anders aanvoelen!

 

Bij de geboortekerk staat een kerststal

Bij de geboortekerk

 

Net als de herders hebben wij toen de ‘ster’ gevolgd, maar dan nu naar de Geboortekerk. Gebukt de kerk betreden was wel apart, wat wij zagen als een teken van nederigheid, maar wat eigenlijk zo gemaakt was om kamelen buiten de kerk te houden. Eenmaal aangekomen op de geboorteplek die aangegeven was met de ster, knielden wij net als de herders dat deden bij het zien van de Heer, dit gevoel is onbeschrijfelijk!

 

De ster bij de geboorteplek van Jezus

Geboorteplek van Jezus

 

Hernieuwing van de doopgelofte aan de Jordaan en drijven in dode zee, ik ga zo weer mee. Ken geen angst als God roept want: ‘ik ben bij je’ (Jesaja 43:2).

Danique Regeling