De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft van kardinaal Eijk de opdracht gekregen om zich terug te trekken uit Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt.

Als reden noemt het bisdom de kleine bezetting van het pastoraal team en de financiële problemen van de parochie. Dit nieuws komt hard aan voor iedereen die bij Het Brandpunt betrokken is. Hoe het straks allemaal gaat lopen, is nu nog niet te zeggen. We zullen op een andere manier aan de oecumene moeten werken.

In de tussentijd is er een pastoraal opvangteam waar je terecht kunt voor vragen of een gesprek. Hun contactgegevens vind je op de website van Het Brandpunt: Opvangteam.

Lees het bericht op de website van Katholiek Amersfoort: Bisdom trekt parochie terug.

De toespraak die vice-voorzitter Angelique Liebens in Het Brandpunt hield: Toespraak Brandpunt.

Het Brandpunt heeft op haar eigen website ook een bericht geplaatst: Het Brandpunt verder zonder RK-kerk.