Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. Rode draad dit jaar is de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’.

Klimaatpelgrimage

Van 5-7 oktober verblijft een groep van 30 klimaatpelgrims in Amersfoort, in Het Brandpunt (Kattenbroek).
Vanuit Polen en Duitsland lopen ze naar Glasgow. Daar doen ze dan van 1-12 november mee met de klimaatconferentie.
Bij een eerdere conferentie in Parijs in 2015 zijn afspraken gemaakt. Deze nieuwe conferentie is ervoor om die afspraken uit te werken in concrete plannen. De klimaatpelgrims willen met hun tocht aandacht vragen voor klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid.

Meer informatie over het programma met de pelgrims volgt later nog.

Save the date: op zondagmiddag 10 oktober is er een minipelgrimage langs groene kerken in Amersfoort.

Tip: Op de website van de Laudato Si’-werkgroep Nederland vind je veel informatie en handige links over kerk en klimaat.