Op zondagmiddag 21 mei dachten we dat we dat we gingen rolstoel rijden met 11 zusters van de Agnietenhove. Dit is een woonzorgcentrum voor oudere zusters die lid zijn van de Congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. We kenden de locatie van een puzzelspeurtocht, maar wisten niet welke leefgemeenschap er huist.

Hoewel de jongste zuster 77 was, bleken ze nog aardig fit en vlot in de omgang te zijn. Na binnenkomst kregen we meteen wat te drinken aangeboden en pakte zuster Ada de microfoon om een welkomstwoord uit te spreken. Daarna kreeg ik hem in mijn handen gedrukt om te vertellen wie wij waren en wat we kwamen doen. Wandelen en vooral ijs eten zagen ze helemaal zitten! Er zaten maar 2 zusters in een rolstoel en de rest wilde zelf lopen, enkelen met een rollator.

Ze hadden vrijwel allemaal in het onderwijs gewerkt, zelfs veel in het buitenland (Afrika, Brazilië) en houden zich nu nog vaak bezig met handenarbeid. We merkten dat ons gezelschap erg werd gewaardeerd; de één vertelde honderduit, de ander pakte je hand vast. Ze waren lovend over onze groep jongeren die zo zorgzaam zijn en dit soort activiteiten doen. Bij terugkomst verraste zuster Ada ons met kleine cadeautjes uit Malawi waar ze jaren heeft gewerkt. Tot slot zongen de zusters spontaan een bedanklied en daarna moesten ze zich nog haasten om op tijd in de kerk te zijn.

Het was voor ons een bijzondere ervaring om een middag met zulke enthousiaste en dankbare ouderen door te brengen.

Namens 2getRone2014/2015,
Simone