Vorige week zondag namen we samen met de jongeren en kinderen in onze kerk de aftrap voor het nieuwe seizoen. Mede vanwege het feestje ter ere van de Geloofsgemeenschap ’t Zand, wilden wij graag samen met de jeugd de eucharistieviering bijwonen. Feit dat Bart Verreijt, die menig kind gedoopt heeft, of bij wie velen de Eerste Heilige Communie hebben gedaan, voor zou gaan, leek ons des te speciaal.

Toch wilden we ook samen met de groep zelf het nieuwe seizoen openen. Daarom hadden we gekozen voor een gezamenlijk ontbijt voorafgaand aan de viering. En wel op een heel speciale plek, te weten boven op het oksaal achter in de kerk. Heeft u daar ooit gegeten? Sfeervoller kan haast niet! We hadden ons best gedaan voor een mooi gedekte lange tafel (met dank aan 2 mannelijke koorleden die zo vriendelijk en charmant waren ons die tafels naar boven te helpen sjouwen) die rijkelijk was gevuld  met allerlei lekkers (dank aan Corine!).

De opkomst was prima, zo’n 17 kinderen en jongeren, we hadden zelfs een Australische gast. Er brandden lichtjes op tafel, iedereen werd welkom geheten, we ontstaken als altijd onze kaars en baden gezamenlijk het Onze Vader. Er werd gebabbeld over vakanties, nieuwe scholen en klassen, een enkeling was zelfs met rijlessen begonnen. En er werd smakelijk gegeten. Dit alles werd muzikaal omlijst door onze koren die op dat moment hun laatste repetitie hadden, prachtig! Wat ons betreft een gezellig en mooi begin van een nieuw seizoen met onze jeugd. Wij hopen op een goed en inspirerend jaar, wij zijn er klaar voor!

Mede namens Corine, Hella, Hetty, Mabel en Marja,
Sandra Mullenders

Werkgroep Jeugd SFX
Ontbijt 6 sept 2015 - 1 Ontbijt 6 sept 2015 - 2